Wadliwe wystawienie faktury VAT w myśl polskich przepisów nie tylko prowadzi do nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, ale jest również przestępstwem na podstawie Art. 62 § 1 K.k.s. Jednocześnie przy wysokim stopniu skomplikowania prawa podatkowego, o pomyłki przy wystawianiu faktur nietrudno. Na szczęście odpowiedzialność karną ponosi się jedynie, gdy wadliwość była celowa, a popełniony błąd może zostać naprawiony zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę. Kiedy powinno się korygować dokumenty potwierdzające transakcję? By mówić o wadliwym wystawieniu faktury VAT, musiała ona zostać fizycznie wystawiona (choćby w formie elektronicznej) i przekazana nabywcy (w wyjątkowych wypadkach FV wystawia kupujący – np. zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego). Wcześniej nie byłoby potrzeby dokonania korekty. Z kolei, ostateczny termin wyznaczają przepisy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. JeśliCzytaj dalej…