Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może być stosunkowo proste, gdy przedsiębiorstwo wykonuje jedynie najbardziej typowe transakcje. Im jednak dalej oddalamy się od tego schematu, tym bardziej okazuje się, że polskie prawo podatkowe przypomina chaotyczną plątaninę sprzecznych nieraz przepisów. Warto umieć odróżnić obie sytuacje już w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej. Kto musi prowadzić KPiR? Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest powiązana z rozliczaniem podatku dochodowego przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Wymaga się jej od prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych (jawna, partnerska, cywilna). Na podstawie przepisów szczególnych KPiR prowadzą także: armatorzy płacący podatek tonażowy, duchowni rezygnujący z rozliczenia ryczałtowego, osoby wykonujące działalność agencyjną, rolnicy, którzy się na to sami zdecydują. Nie muszą jej natomiast prowadzić osobyCzytaj dalej…