W większości spółek z o.o. w Polsce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wraz z nastaniem nowego roku pojawia się więc konieczność rozliczenia poprzedniego. Służy temu coroczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Kto składa sprawozdania finansowe? Każda spółka zobowiązana jest do składania dorocznych sprawozdań finansowych. Składają je także przedsiębiorstwa państwowe, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność we własnym imieniu i przekraczające limit 1 200 000 euro wartości sprzedaży w roku poprzednim. Rozszerzony obowiązek sprawozdawczy dotyczy: banków, firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych/emerytalnych, spółek akcyjnych, oraz dużych przedsiębiorstw bez względu na formę prowadzenia działalności. Te ostatnie określa się jako firmy, które w roku poprzednim przed podsumowywanym rokiem obrotowym spełniały dwa z trzech warunków: 1)      Zatrudniały przynajmniej 50 pracowników, 2)     Czytaj dalej…