W polskim systemie prawnym istnieje wiele różnych dokumentów określanych mianem „faktura”. Faktury mogą być wystawiane przez zbywcę (większość faktur) lub nabywcę (w przypadku transakcji przedsiębiorstwa z rolnikiem ryczałtowym). Wystawiający fakturę może uwzględniać w niej podatek VAT lub zostawić go do rozliczenia odbiorcy (wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie VAT). Przy takiej mnogości różnych rozwiązań nie dziwi fakt, że pojawia się też dokument, który mimo nazwy fakturą nie jest. Tak, dokładnie tak. W myśl polskiego prawa podatkowego faktura pro forma nie jest fakturą. Czym jest w takim razie? Co to jest faktura pro forma? Faktura pro forma jest w pewnym uproszczeniu przedstawieniem tego, jak będzie wyglądała faktyczna faktura po sfinalizowaniu transakcji. Jest więc sprecyzowaną ofertą handlową skierowaną do konkretnego odbiorcy. Używamy faktury proCzytaj dalej…