Oferta dla mniejszych firm
logo

Oferta dla
mniejszych firm

Sprawdźarrow
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Adres
MERITOROS RZESZÓW
ul. Tadeusza Rejtana 67
35-326 Rzeszów
Faks
+48 17 785 19 68
www
www.meritoros.pl
Meritoros Sp. z o.o.
Siedziba główna: Kraków
NIP: PL 6792963176
REGON: 120618773
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000297590
Kapitał zakładowy: 60 000 00 PLN