Oferta dla mniejszych firm
logo

Oferta dla
mniejszych firm

Sprawdźarrow
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Adres
MERITOROS WARSZAWA
ul. Dmochowskiego 4/2
00-427 Warszawa
Faks
+48 22 203 57 36
www
www.meritoros.pl
Meritoros Sp. z o.o.
Siedziba główna: Kraków
NIP: PL 6792963176
REGON: 120618773
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000297590
Kapitał zakładowy: 60 000 00 PLN