Oferta dla mniejszych firm
Meritoros Sp. z o.o.

Oferta dla
mniejszych firm

Sprawdźarrow
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Rozpoczęcie działalności

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymiurzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa;
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzeniatransakcji;
 • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;
 • Otwarcie rachunków bankowych;
 • Zainteresowanym szybkim rozpoczęciem działalności oferujemy gotowe do natychmiastowegodziałania, w pełni zarejestrowane spółki shelf companies;