Oferta dla mniejszych firm
Meritoros Sp. z o.o.

Oferta dla
mniejszych firm

Sprawdźarrow
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Sekretariat korporacyjny

Usługi sekretariatu korporacyjnego to wsparcie dla naszych klientów w podstawowych obowiązkach spoczywających na kadrze zarządzającej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego. Niedopatrzenia przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i formalnych mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kar finansowych. Pomagamy Państwu temu zapobiec.

Oferujemy:

 • Organizację zwyczajnych rocznych zgromadzeń wspólników (annual general meetings);
 • Organizację nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
 • Przygotowywanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie dokumentacji spółki (Maintenance of Records);
 • Prowadzenie ksiąg udziałów;
 • Aktualizację rejestrów handlowych lub inną aktualizację danych;
 • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
 • Aktualizację i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej;
 • Doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych;