Meritoros

Blog

13.09.2021

Druk ZAW-NR

Od 1 września 2019 roku wszedł w życie wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT zwany białą listą podatników VAT, zastępujący poprzednie wykazy dotyczące podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. W wykazie wykazywana jest między innymi nazwa firmy lub imię i nazwisko,NIP, REGON, PESEL, numer w KRS oraz numery rachunków rozliczeniowych.

 

 

 

Obecnie przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania płatności na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT w przypadku, gdy kwota przelewu jest wyższa niż 15 000 zł. Jeśli natomiast podatnik dokonana płatność na inny rachunek kontrahenta niż ten, który jest wskazany w wykazie to musi liczyć się z sankcjami:

 

-nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego,

 

-będzie ponosił solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

 

 

 

Od tych sankcji podatnik może się jednak uwolnić, jeśli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, o powyższym fakcie na druku ZAW-NR. Druk ten należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu. W czasie pandemii termin na złożenie druku ZAW-NR został wydłużony do 2 tygodni.

 

 

 

ZAW-NR ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury wyjaśniającej dokonanie błędnej płatności. Płatnik może złożyć druk osobiście w odpowiednim urzędzie, ale również przesłać go poprzez platformę ePUAP. Sam druk ZAW-NR można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl

 

Należymy do klubu gazel biznesu!