Meritoros

Blog

19.07.2021

Numer PESEL dla cudzoziemców

Obecnie wielu przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców. Nie rzadko zdarzało się, że pracownicy nie mieli numeru PESEL, co skutkowało koniecznością posługiwania się szeregiem tych samych cyfr w deklaracjach podatkowych.

 

 

1 czerwca 2021 roku w życie weszła zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Nowe przepisy pozwalają, na wniosek cudzoziemca, na nadawanie im numerów PESEL przez urzędy gmin. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się numerem NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

 

 

Zmiana ta pozwala na identyfikację podatników przez Urząd Skarbowy, a co za tym idzie na wygenerowanie i udostępnienie rocznej deklaracji podatkowej w usłudze „Twój e-PIT”. Co więcej, dzięki temu cudzoziemcy będą mieli możliwość zalogowania się do usługi „Twój e-PIT” i skorzystania z możliwości złożenia lub skorygowania rocznej deklaracji podatkowej.  

Należymy do klubu gazel biznesu!