Meritoros

Blog

20.09.2021

Oczywista pomyłka na kasie fiskalnej

Wielu przedsiębiorców korzysta z kas fiskalnych. Pomyłki przy ewidencji sprzedaży na tym urządzeniu zdarzają się podatnikom wielokrotnie. W przypadku wystąpienia takiej pomyłki, warto pamiętać co należy zrobić.

 

 

 

Zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 

-błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego),

 

-krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

 

Jako oczywistą pomyłkę rozumie się błąd, który jest całkowicie niezamierzony, wynikający z niedokładności, pośpiechu, a także widoczny na pierwszy rzut oka.

 

 

W przypadku wystąpienia takiej oczywistej pomyłki, którą zauważamy zaraz po popełnieniu błędu, paragon nie powinien zostać wydany klientowi, a zachowany do późniejszego raportu oczywistych pomyłek. W obecności klienta nabija się sprzedaż na kasie fiskalnej ponownie i przekazuje klientowi poprawny paragon.

 

 

 

Przepisy nie przewidują określonej formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja pomyłek zarejestrowanych na kasie fiskalnej. W związku z tym, aby stworzyć taką ewidencje można skorzystać ze stworzonego przez siebie druku lub z zeszytu. Na podstawie ewidencji oczywistych pomyłek należy pomniejszyć przychód oraz VAT należny wynikający z błędnych paragonów. Niezależnie od tego w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja to powinna ona być przechowywana w bezpiecznym miejscu.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!