Meritoros

Blog

10.06.2021

Podatnik bezgotówkowy

Podatnik bezgotówkowy to zaproponowany przez Ministerstwo Finansów program. Skierowany jest on do tych przedsiębiorstw, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w bezgotówkowy sposób. Uzyskanie statusu „Klienta Premium” będzie możliwe już od 2022 roku i będzie wiązało się z korzyściami podatkowymi.

 

 

 

 

Ministerstwo Finansów zapowiada, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dwóch pakietów:

 

 

Pakiet SILVER (ulga na terminal w podatku dochodowym)

 

Pakiet polega na możliwości nie tylko zaliczenia w 100% do kosztów uzyskania przychodów wydatków za nabycie terminala płatniczego oraz obsługi transakcji płatniczych, ale także na ponownym 100% odliczeniu wydatków od dochodu w ramach ulgi podatkowej. Ulga ta obejmie koszty związane z obsługą transakcji płatniczych (np. najem, opłaty interchange, opłaty serwisowe). Wysokość maksymalnego odliczenia to 1000 zł rocznie, natomiast w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących będzie to 2500 zł.

 

Z ulgi skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali płatniczych przez ostatni rok, a także ci, którzy skorzystali z programu Polska Bezgotówkowa i utrzymują przyjmowanie płatności bezgotówkowo po zakończeniu programu. Podatnicy ci będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat od momentu, gdy zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.

 

 

 

Pakiet GOLD (podatnik bezgotówkowy)

 

Podatnik bezgotówkowy to Klient Premium. Pakiet ten oferuje przedsiębiorcy:

 

-wyższą, bezterminową ulgę na terminal. Odliczenie będzie przysługiwać w wysokości 200% przy czym maksymalny limit to 2000 zł rocznie. Z preferencyjnej ulgi na terminal będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy będą podatnikami bezgotówkowymi przez co najmniej 7 miesięcy w roku podatkowym,

 

-szybszy zwrot VAT – możliwość uzyskania zwrotu VAT w 15 dni.

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

 

Należymy do klubu gazel biznesu!