Meritoros

Blog

01.08.2022

Podwyżki diet służbowych

Podróże służbowe pracowników, ale także przedsiębiorców wiążą się z poniesieniem określonych wydatków, które najczęściej można ująć w kosztach działalności gospodarczej. Od wielu lat wysokość diety w podróży służbowej nie zmieniała się. Galopująca inflacja, a także wzrost kosztów wyżywienia na pewno zaważyły na tym, że ustawodawca w końcu podjął decyzję o podniesieniu wysokości diety.

 

 

 

Od 28 lipca 2022 roku wzrosła nie tylko dieta krajowa, ale też ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu i dieta na pokrycie noclegu.

 

 

  do 28 lipca 2022 roku

    od 28 lipca 2022 roku

Przy pełnej diecie

  30,00 zł

    38,00 zł

Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej)

  45,00 zł

    57,00 zł

Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej)

  6,00 zł

    7,60 zł

 

 

 

To, o jaki zwrot kosztów może ubiegać się pracownik, zależy od długości delegacji. Wysokość diety liczona jest od momentu rozpoczęcia podróży służbowej, do jej zakończenia i wynosi:

 

  • w przypadku podróży jednodniowej, poniżej 8 godzin – brak diety
  • podróż służbowa pomiędzy 8 a 12 godzin – 50% diety
  • podróż służbowa powyżej 12 godzin – 100% diety

 

 

 

Trzeba mieć na uwadze, że diety i inne należności za czas podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego, ale tylko do wysokości limitów zapisanych w ustawie. Jeśli więc pracodawca zdecyduje się na wypłatę wyższej diety, to nadwyżka będzie opodatkowana podatkiem PIT.

 

 

 

Stawki diet zagranicznych zostają natomiast bez zmian od 01.03.2013 roku, możemy je monitorować w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167

 

 

 

Autor:  Paulina Krzyżaniak, Księgowa

 

 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000167

Należymy do klubu gazel biznesu!