Meritoros

Blog

26.10.2021

Procedura unijna VAT OSS

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące pakietu VAT e-commerce. Zmiany dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), o której pisaliśmy tutaj  oraz procedurą VAT OSS.

 

 

VAT OSS, czyli procedura One Stop Shop, to procedura, która umożliwia rozliczenie podatku VAT w jednym kraju Unii Europejskiej. Zastępuje ona dotychczasową procedurę VAT MOSS oraz dotyczy także sprzedaży wysyłkowej towarów dla konsumentów (tzw. WSTO). Procedura OSS upraszcza rozliczenia podatku VAT, dzięki któremu sprzedawcy nie muszą dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju nabywcy z osobna (nawet jeśli przekroczą limit sprzedaży zagranicznej). VAT OSS stał się punktem kompleksowej obsługi transakcji w ramach relacji B2C – czyli przedsiębiorstwo – osoba fizyczna. Przedsiębiorstwa, które do 1 lipca 2021 roku korzystały z procedury MOSS, nie muszą rejestrować się do procedury OSS. Samo korzystanie z procedury OSS jest fakultatywne.

 

 

Limit sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE w ramach procedury VAT OSS wynosi 10 000 euro. W przypadku polskich sprzedawców, w przeliczeniu na złotówki, limit ten wynosi 42 000 zł. Po przekroczeniu limitu, przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy, przy czym może skorzystać z procedury OSS, dzięki której mimo obowiązku wystawiania faktur z zagraniczną stawką VAT, podatek ten oraz deklarację rozliczeniową składa w polskim urzędzie skarbowym w języku polskim.

 

 

W Polsce urzędem skarbowym właściwym do rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS (na formularzu VIU-R) w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży. Formularz rejestracyjny VIU-R może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!