Meritoros

Blog

27.09.2021

Urlop okoliocznościowy

Urlop okolicznościowy to zwolnienie od pracy związane ze szczególnymi okolicznościami w życiu pracownika. Przepisy dotyczące urlopu okolicznościowego regulowane są przez rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Urlop ten związany jest z silnymi emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, które podatnik przeżywa w związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności. Za ten urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które liczone jest tak samo, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień bierze się pod uwagę wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

 

 

 

Wymiar urlopu okolicznościowego wynosi 1 dzień lub 2 dni, w zależności od okoliczności:

 

-1 dzień – ślub dziecka, śmierć i pogrzeb babci, dziadka, brata, siostry, teścia, teściowej lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,

 

-2 dni - ślub własny, narodziny dziecka, śmierć i pogrzeb dziecka, męża, żony, matki, ojca, macochy, ojczyma.

 

 

 

Urlop okolicznościowy jest związany ściśle z daną okolicznością, która uzasadnia do niego prawo. Dozwolone jest jednak, aby pracodawca udzielił urlopu na inne dni, które nie są stricte daną okolicznością. Ważne jest jednak, by ściśle się z nią wiązały (może to być dzień wolny ze względu na deklarację sali weselnej).

 

 

W przypadku, gdy pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy na przygotowania związane ze ślubem (na przykład deklaracja Sali weselnej), a sama uroczystość finalnie się nie odbyła, to tym samym pracownik nie spełnia uprawnień do skorzystania z urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji musi on wziąć urlop wypoczynkowy.

 

Należymy do klubu gazel biznesu!