Meritoros

Blog

21.06.2021

Wymiar czasu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące z ZUS zastępując wynagrodzenie. Urlop macierzyński przysługuje każdej pracownicy, po urodzenia dziecka. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona, jej staż pracy oraz wymiar czasu pracy.

 

 

Prawo do zasiłku występuje w przypadku:

 

-urodzenia dziecka,

 

-przyjęcia dziecka w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny - do 10 roku życia, w celu przysposobienia bądź wychowania go jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej),

 

-gdy pracownica zatrudniona jest na umowę o pracę na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

 

 

 

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

 

-20 tygodni (140 dni) – przy urodzeniu jednego dziecka,

 

-31 tygodni (217 dni) – przy urodzeniu dwojga dzieci podczas jednego porodu,

 

-33 tygodni (231 dni) - przy urodzeniu trojga dzieci podczas jednego porodu,

 

-35 tygodni (245 dni) - przy urodzeniu czwórki dzieci podczas jednego porodu,

 

-37 tygodni (259 dni) - przy urodzeniu piątki i większej ilości dzieci podczas jednego porodu.

 

 

 

 

Pracownica matka lub pracownik ojciec mają prawo do urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu uprawnionym i zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Wynosi:

 

-do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka

 

-do 34 tygodni po urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

 

 

 

Należymy do klubu gazel biznesu!