Oferta dla mniejszych firm

Usługi

Sekretariat korporacyjny

Usługi sekretariatu korporacyjnego to wsparcie dla naszych klientów w podstawowych obowiązkach spoczywających na kadrze zarządzającej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego. Niedopatrzenia przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i formalnych mogą narazić przedsiębiorców na ryzyko kar finansowych. Pomagamy Państwu temu zapobiec.

Oferujemy:

  • Organizację zwyczajnych rocznych zgromadzeń wspólników (annual general meetings);
  • Organizację nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników;
  • Przygotowywanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • Prowadzenie dokumentacji spółki (Maintenance of Records);
  • Prowadzenie ksiąg udziałów;
  • Aktualizację rejestrów handlowych lub inną aktualizację danych;
  • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
  • Aktualizację i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej;
  • Doradztwo dla organów zarządzających spółkami w kwestiach prawnych;

Zapytaj o szczegóły